Gatis Eglītis par aktuālo labklājības nozarē. 6.Epizode

Savā videožurnālā stāsta par labklājības jomas aktualitātēm, savām darba gaitām un atbildu uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem.

6. Epizode apskatītie temati: Labklājības ministrijai 30 gadi. Paldies visiem, kas ir tieši vai pastarpināti iesaistīti labklājības jomā; papildu finansējums 6,5 miljonu apmērā tiek piešķirts sociālajai rehabilitācijai nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai. Papildu finansējuma rezultātā kopējā rinda pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem kļūs par teju 6 tūkstošiem cilvēku īsāka; par tikšanos ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un panākto vienošanos par valsts budžeta finansējumu mājokļa pabalsta nodrošināšanai.

Tāpat šī video noslēgumā atbildu uz skatītāja uzdotu jautājumu: “Ko nozīmē ministra aizvietošana?”

Leave a Reply