Kāpēc uzņēmējiem vajadzētu balsot par Konservatīviem?

black and gray photo of person in front of computer monitor

Sakārtoti ceļi, ostas, loģistikas kanāli, nodokļu sistēma bez “pārsteigumiem”, jaunas atbalsta formas un veidi, kā arī darbinieki, kas var un grib strādāt un mācīties. Bet pats galvenais – apziņa, ka biznesa vides noteikumi ir vienādi visiem un ka Tavi konkurenti nedod kukuļus, lai tiktu pie izdevīgiem darījumiem.

To visu nav iespējams sasniegt, ja valstī politiku nosaka savtīgas shēmas, kuluāros sarunāti lēmumi un “savējo” būšana.

Konservatīvie ar savu darbu ir pierādījuši, ka neielaižas shēmās, bet strādā pie jautājumiem, kuri gadiem atstāti novārtā un kuri nav bijuši “izdevīgi”, jo nesniedz tūlītējas politiskas dividendes – neapliekamā minimuma paaugstināšana darba algām līdz 500 EUR, akciju opciju reforma, ostu reforma, Uzņēmumu reģistra un Valsts zemes dienesta reģistru datu atvēršana, Ekonomisko lietu tiesas izveidošana ātrākai spriedumu saņemšanai, tieslietu reformas, jauns īres tiesību regulējums un trīskārtīgi samazināta zemesgrāmatu nodeva juridiskām personām dzīvokļu īpašuma tiesību reģistrēšanai. Uzskaitījums ir garš, taču patiesībā tā ir tikai neliela daļa no Konservatīvo līdz šim paveiktā.

Esam gatavi enerģiski turpināt!

Mēs ticam, ka tikai mūsu klātbūtne nākamajā Saeimā var garantēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Trīs būtiskākie priekšnoteikumi turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai, mūsuprāt, ir finansējuma pieejamība, kvalificēta darbaspēka pieejamība un infrastruktūras kvalitāte.

Tālāk īsi par šim trim jomām:

Finansējuma pieejamība ir atkarīga ne tikai no saprātīga Eiropas Savienības atbalsta sadales, kā arī arī komercbanku atvērtības, bet pats galvenais – finansējuma devēju, investoru apziņas par to, ka viņu investīcijas ir drošas un nepazudīs korupcijas un nelikumību purvā. Lai to panāktu, turpināsim darbu pie tieslietu un iekšlietu sistēmas sakārtošanas. Jaunizveidotā Ekonomisko lietu tiesa jau uzrāda vērā ņemamus rezultātus, taču mūsu mērķis ir panākt, ka tiesās un
prokuratūrā 100% strādā godīgi un zinoši darbinieki. Lai to panāktu, jau tagad notiek darbs pie Tieslietu akadēmijas izveides, kuras uzdevums būs celt kvalifikāciju tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem.

Kvalificēta darbaspēka pieejamības priekšnoteikums ir vēlme dzīvot mūsu valstī un konkrētajās pilsētās, novados. Lai to panāktu, nepieciešama apņēmība, rīcība attiecībā uz jaunu mājokļu būvniecību un esošo mājokļu atjaunošanu, kā arī satiksmes infrastruktūras sakārtošanu.

Konservatīvo vadībā valsts infrastruktūra pakāpeniski “iedzen” nokavēto. Beidzot ir definēta ilgtermiņa stratēģija par lielceļu, tostarp ātrgaitas šoseju izbūvi, tiek mainīts dzelzceļa sastāvs un tiek aktīvi virzīta Rail Baltica projekts, kas tieši un pastarpināti nozīmēs papildu ekonomisko aktivitāti Latvijā.

Kas notiks, ja nebalsosiet par konservatīvajiem?

Vairāk shēmu, korupcijas un mazāk iespēju pelnīt Latvijai godīgi un gudri.

Ko plānojam?

Mūsu mērķis ir 10 “vienradži” 10 gados. Lai to panāktu ir 1) jāatbrīvojas no “korupcijas komponentes” energoresursu cenās, 2) jāmazina birokrātija, 3) jāpalielina iespējas kreditēties un 4) jāpiesaista vismaz 5000 IT nozares profesionāļi.

Mēs to izdarīsim.

Leave a Reply