Kontakti

Atgriezeniskā saite ar ikvienu sabiedrības locekli ir demokrātiskas sabiedrības neatņemama sastāvdaļa, kas pietuvina lēmuma pieņēmējus iedzīvotājiem, palīdz atklāt problēmas un rast tām risinājumus. Esmu gatavs Jūs uzklausīt un iesaistīties, lai kopīgi rastu risinājumus svarīgiem jautājumiem.

Seko man sociālajos tīklos